Αίτηση Πρόσληψης

* Ειδικότητα: * Είμαι διαθέσιμος για ναυτολόγηση από:
* Επώνυμο: * Διεύθ. Κατοικίας: * Πλησιέστερος Συγγενής:
* Όνομα: * Πόλη: * Βαθμός Συγγενίας:
* Όν. Πατρός: * Ταχ. Κώδικας: * Τηλέφωνο Συγγενή:
* Όν. Μητρός: * Τηλέφωνο 1:
Όν. Συζύγου: Τηλέφωνο 2:
* Ημερ. Γέννησης: Α.Φ.Μ: Κάρτα Υγείας:
* Τόπος: Δ.Ο.Υ: Κίτρινος Πυρετός:

Διαβατήριο
* ΜΕΘ: * Ονομ/μο (λατινικά):
Γραμματ.
Γνώσεις:
Πτυχίο Security:
U.S. VISA:
Δίπλωμα: * Αριθμός:
Αριθμός: * Ημερ. Έκδοσης:
Ξένες
Γλώσσες:
Ημερ. Έκδοσης:
Ημερ. Λήξης:
Ημερ. Λήξης: * Ημερ. Λήξης:

Προϋπηρεσία (αρχίστε από την τελευταία ναυτολόγηση, όχι πέρα από την τελευταία δεκαετία):
Είδος Όνομα Πλοίου DWT Ειδικότητα Εταιρεία Από Έως Σύνολο Μηνών