Contact Us

Full Name:
e-mail:
Message:
Niovis Shipping Co. S.A.
Akti Themistokleous & Ygeias 1-3
18536 Piraeus
Greece
Tel: +30.210.4285831
Fax: +30.210.4285841
Telex: 213213 NIOV GR
Email: info@niovis.gr